Tin bất động sản cho thuê

CHO THUÊ NHÀ PHỐ DỰ ÁN PHỐ ĐÔNG VILLAGE QUẬN 2 –
thương lượng
VNĐ
412m2
CHO THUÊ SHOPHOUSE DỰ ÁN THE SUN AVENUE QUẬN 2 – SAV.2.00.21
45m2
CHO THUÊ SHOPHOUSE DỰ ÁN THE SUN AVENUE QUẬN 2 – SAV.2.00.17
71,7m2
CHO THUÊ SHOPHOUSE DỰ ÁN THE SUN AVENUE QUẬN 2 – SAV.2.00.16
77,6m2
CHO THUÊ SHOPHOUSE DỰ ÁN THE SUN AVENUE QUẬN 2 – SAV.2.00.15
30 USD / 1m2
VNĐ
92,5m2
CHO THUÊ 10 CĂN OFFICETEL DỰ ÁN THE SUN AVENUE QUẬN 2
Thương lượng
VNĐ
Từ 37,6 đến 62,4m2
CHO THUÊ SHOPHOUSE DỰ ÁN THE SUN AVENUE QUẬN 2 – SAV.2.00.22
78.02m2
CHO THUÊ NHÀ PHỐ DỰ ÁN PHỐ ĐÔNG VILLAGE QUẬN 2 – I31
thương lượng
VNĐ
CHO THUÊ NHÀ PHỐ DỰ ÁN PHỐ ĐÔNG VILLAGE QUẬN 2 – MÃ CĂN I20
Thương lượng
VNĐ
233m2
CHO THUÊ NHÀ PHỐ DỰ ÁN PHỐ ĐÔNG VILLAGE QUẬN 2 – MÃ CĂN H08
thương lượng
VNĐ
223m2